"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

ចូលរួមធ្វើវិភាគទាន

ប្រិយ​មិត្ដ​និយម​អាន​អត្ថបទ​របស់​ ​T​h​e​ ​SEED​ ​ដែល​មានបំណង​ចូលរួម​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ក្រុម​ការងារ​ ​T​h​e​ ​SEED​ ​ដើម្បី​បន្ត​បេ​សកម្ម​ក្នុង​ការ​ផលិត​អត្ថបទ​វិភាគ​លើ​ព្រឹត្ដិការណ៍​ពិភពលោក​ ​និង​ការ​ចែករំលែក​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​ថ្មីៗ​ជូន​សាធារណជន​ ​អាច​ផ្ញើ​ថវិកា​តាមរយៈ​គណនី​ផ្លូវការ​របស់​ ​T​h​e​ ​SEED​ ​ដូច​ខាងក្រោម​។

គណនីធនាគារផ្លូវការរបស់ The SEED រួមមាន៖

ឈ្មោះគណនី៖

LIM KANNITHA

លេខគណនី៖

002 474 927

លេខគណនីទាន់ចិត្ត

០១១ ​៩៨៨ ​២៨៩

សម្រាប់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភនេះ ប្រិយមិត្ដអាចទាក់ទងតាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទ

០៩៦ ៧៨៨៩ ១៦៨

អុីម៉ែល

[email protected]

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ