"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

អំពីយើង

ប្រការ ១៖

​Th​e​ ​SEED​ ​ឬ​ ​គ្រាប់​ពូជ​ ​គឺជា​វេទិកា​សម្រាប់​ចែករំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ជូន​សាធារណៈ​ជូន​តាមរយៈ​ការ​វិភាគ​ដោយ​ឯករាជ្យ​ ​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​លើ​ប្រធាន​បទ​គោល​ចំនួន​ ​៤​ ​ធំ​ៗ​ ​ដូចជា​(​១​)​បញ្ហា​សង្គម​(​២​)​សេដ្ឋកិច្ច​ (​៣​)​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​(​៤​)​ការ​អភិវឌ្ឍ​។

ប្រការ២៖ ចក្ខុវិស័យរបស់ The SEED គឺ៖

  • ជា​វេទិកា​សម្រាប់​បង្ហាញ​ ​និង​លើក​ក​ម្ពស់​សក្ដានុពល​របស់​យុវជន​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​វិភាគ​យ៉ាង​ជំនាញ​និង​ក្រម​សីលធម៌​លើ​ព្រឹត្ដិការណ៍​ពិភពលោក
  • ជាថង់ប្រាជ្ញាសម្រាប់សាធារណៈជន​ក្នុង​ការ​ទាញ​យក​ចំណេះដឹង និង​តាមដាន​ព្រឹត្ដិការណ៍​ពិភពលោក
  • បង្កើតនូវផ្នត់គំនិតនៃការ​តាមដាន​បរិបទពិភព​លោក និង​លើក​កម្ពស់​វប្បធម៌​អាន​ក្នុង​សង្គមកម្ពុជា

ប្រការ៣៖ គោលបំណងនៃការបង្កើត The SEED៖

  • លើកកម្ពស់ និងប្រើប្រាស់សក្ដានុពលរបស់យុវជនកម្ពុជា
  • ចែករំលែកចំណេះដឹង និងវិភាគព្រឹត្ដិការណ៍ពិភពលោកក្រោមប្រធានបទដូចជា បញ្ហាសង្គម សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ ជូនសាធារណៈជន
  • ជាវេទិកាសម្រាប់ឱ្យ​សាធារណៈជន​ចែករំលែក​នូវទស្សនៈ​លើ​ព្រឹត្ដិការណ៍​ពិភពលោក​ដែល​ខ្លួន​ចាប់​អារម្មណ៍

ប្រការ៤៖ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​របស់​ ​T​h​e​ ​SEED​ ​គឺជា​សមាជិក​ដែល​បាន​វិនិយោគ​ភាគ​ហ៊ុន​ ​និង​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ដូចជា​ ​សរសេរ​អត្ថបទ​ឬ​គូរ​គំនូរ​ ​ដឹកនាំ​កម្មវិធី​នានា​និង​យុវជន​ស្ម័គ្រចិត្ដ​ ​និង​ផ្ដួចផ្ដើម​និង​អនុវត្ដ​ផែនការ​យុទ្ធ​សា្តស្រ្ដ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ ​T​h​e​ ​SEED​ ឱ្យ​កាន់តែ​មាន​សក្ដានុពល​និង​ចីរភាព​។​

​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​រួម​មាន​ ​ប្រធាន​ប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ចំនួន​ (​១​រូប​) ​អគ្គលេខាធិការ​ចំនួន​ (​៤​រូប​) ​និង​អគ្គ​រដ្ឋបាល​ធិ​ការ​ (​១​រូប​)​។

ប្រការ៥៖ មុខងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

១) លោក ហ៊ុយ បញ្ញាវ័ន្ដ
ប្រធានប្រឹក្សាភិបាល

២) កញ្ញា ចាន់ជីម វិជ្ជនី
អគ្គលេខាធិការផ្នែកអត្ថបទ និងប្រធានប្រឹក្សាភិបាលស្ដីទី

៣) កញ្ញា លីម កន្និដ្ឋា
អគ្គរដ្ឋបាលធិការ

៤) លោក ភោគ លាងហេង
អគ្គលេខាធិការផ្នែកអត្ថបទ

៥) លោក ហ៊ី សុជាតិ
អគ្គលេខាធិការផ្នែកគំនូរ

៦) កញ្ញា បូ ដាលីន
អគ្គលេខាធិការផ្នែកគំនូរ

ប្រការ ៦៖ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ដ

​យុវជន​ស្ម័គ្រចិត្ដ​ ​គឺជា​ក្រុម​ដែល​ជ្រើសរើស​ ​និង​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ ​ដើម្បី​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ដូចជា​ ​សរសេរ​អត្ថបទ​ ​គូរ​គំនូរ​ច្នៃប្រឌិត​ ​ផលិតករ​វីដេអូ​។​ ​អា​ណិត្ដ​របស់​យុវជន​ស្ម័គ្រចិត្ដ​គឺ​មាន​រយៈពេល​ ​៦​ ​ខែ​។​ ​បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់​អា​ណិត្ដ ​យុវជន​អាច​ជ្រើសរើស​ថា​បន្ដ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​បន្ត​ទៀត​ ​ឬ​បញ្ចប់​ការងារ​។