លោក ឡេង ហ៊ត

    0
    34

    ​សួរ​ស្តី​ ​ខ្ញុំបាទ​ ​ឡេង​ ​ហ៊​ត​ ​ជា​និស្សតិ​ឆ្នាំ​ទីបី​ ​ក្នុង​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​ ​និង​ជំនាញ​ច្បាប់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។​ ​បច្ចុប្បន្ន​ ​ខ្ញុំ​នៅ​បន្ត​រ​ការសិក្សា​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ទាំងពីរ​ ​ដែល​ជា​គោលបំណង​ក្នុង​ការ​យកចំណេះ​ទាំងនោះ​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ ​និង​ផ្លាស់ប្តូរ​សង្គម​ឲ្យ​មានការ​រីក​ចម្រើន​ជាង​មុន​។​ ​ខ្ញុំ​ជឿ​រ​ថា​ការ​ខិតខំ​គឺជា​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម​មួយ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ឆាក់​ជីវិត​ ​ទោះបី​យើង​បាន​ខិតខំ​ក្នុង​ពេល​មួយ​យឿ​ត​យា​ល់​ក៏ដោយ​ ​ព្រោះ​នៅ​ថ្ងៃខាងមុខ​ទៀត​ ​លិទ្ធ​ផល​ដែល​យើង​នឹង​ទទួល​បាន​គឺជា​អ្វី​ដែល​សំខាន់​បំផុត​។