"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

ឱកាសការងារជាមួយ The SEED

សម្រាប់ប្រិយមិត្ដដែលមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ របស់ The SEED
អ្នកអាចបំពេញព័ត៌មាននៅខាងក្រោមនេះ

The SEED កំពុងស្វែងរកយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត

The SEED កំពុងស្វែងរកយុវជនស្ម័គ្រចិត្ដលើមុខងារខាងក្រោម៖ ►អ្នកសរសេរអត្ថបទចែករំលែកនៅកម្មវិធី “ថង់ប្រាជ្ញា” ➡️ តួនាទីនិងកាតព្វកិច្ច - សរសេរអត្ថបទបែបចែករំលែកជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីចេញផ្សាយនៅគេហទំព័រ The SEED រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ - សរសេរអត្ថបទដែលមានការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅ និងមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់។ ➡️ គុណវឌ្ឍិ (Qualification) - និស្សិតកំពុងសិក្សាមុខជំនាញណាមួយក៏បាន ប៉ុន្តែត្រូវចេះសរសេរអត្ថបទ និងចេះស្រាវជ្រាវ។ សម្រាប់យុវជនដែលមានចំណេះដឹង ផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេស ឬសេដ្ឋកិច្ច ឬពាណិជ្ជកម្ម ឬប្រវត្ដិសាស្ត្រ ឬហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវក្លាយជាយុវជនអាទិភាព។ - ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញការងារនិងសរសេរអត្ថបទដែលមានក្រមសីលធម៌ -...

ដំណឹងស្វែងរកជើងខ្លាំង ខាងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក

“គំនិតមិត្ដអ្នកអាន” គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់ The SEED សម្រាប់បើកឱកាសឱ្យសាធារណៈជនបញ្ចេញសមត្ថភាពតាមរយៈការបញ្ចេញទស្សនៈដែលវិភាគព្រឹត្ដិការណ៍ពិភពលោក។ អត្ថបទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងត្រូវចេញផ្សាយតាមគេហទំព័រ www.theseedcambodia.com ។ ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះ ប្រិយមិត្ដគ្រាន់តែផ្ញើអត្ថបទវិចារណកថាមកកាន់ The SEED តាមរយៈ public_relations@localhost ឬ Telegram (https://t.me/TheSEED58) ឬ Facebook Page។ ក្រុមការងារ The SEED នឹងធ្វើការពិនិត្យមើលអត្ថបទនោះដើម្បីធានាថាអត្ថបទនោះគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចជា៖ - អត្ថបទត្រូវមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់និងអាចទុកចិត្ដបាន...

បើសិនជាប្រិយមិត្ដមានចម្ងល់ ប្រិយមិត្ដអាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្

លេខទូរស័ព្ទ

០៩៦ ៧៨៨៩ ១៦៨

អុីម៉ែល

[email protected]

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ