"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

គោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចក្រោមរដ្ឋបាលលោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា

ក្រោយពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបាន។ នៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកអូបាម៉ា The Promised Land លោកបានធ្វើទស្សនទានទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករួមជាមួយនឹងគោលការណ៍នយោបាយសេដ្ឋដិច្ចរបស់លោកអំឡុងពេលនោះ។ នៅពេលលោកបារ៉ាក់ អូបាម៉ាឡើងកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីដំបូង សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទះបញ្ហាច្រើន ហើយលោកបានរៀបចំវិធានការក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឡើងវិញ។

ស្ថានភាពពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងនោះរួមមានវិបត្តិការងារធ្វើឱ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ការងារ បញ្ហាទីផ្សារអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះជាអតិផរណា ក្រុមហ៊ុនយានយន្តធំៗរបស់អាមេរិកប្រទះវិបត្តិដែលឈានទៅរកការក្ស័យធន និងវិបត្តិប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាប់គាំងថែមទៀផង ។ នៅឆ្នាំ ២០០៧ ខណៈពិភពលោកកំពុងប្រទះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល The 2007-2008 financial crisis ឬ The Global Financial Crisis សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែជួបប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទេ ប៉ុន្តែក៏ធ្លាក់ចុះនូវជាគំហុកនូវតម្លៃភាគហ៊ុនតាំងនៅ Wall Street Journal ផងដែរ។

យោងតាមបំណកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅ The Promise Land នៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយដំណឹងនៃការក្ស័យធនរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុធ្លាក់ចូលក្នុងភាពភ័យស្លន់ស្លោដែលធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កម្មវិធីប្រាក់កម្ចី $២០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់ធនាគារកណ្តាលទៅកាន់ធនាគារឯកជនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសង្គ្រោះទេ។ ដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនិងកែទម្រង់លើបញ្ហាភាគហ៊ុនធ្លាក់ថ្លៃនៅ Wall Street សភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ Volcker Rule ដើម្បីហាមឃាត់ធនាគារពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកម្មសិទ្ធិដែលអាចមានហានិភ័យ និងការឧបត្ថម្ភមូលនិធិវិនិយោគដែលមិនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគោលការណ៍របស់ធនាគារស្នូល។

មានគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញ ក្នុងនោះមានគោលបំណងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងមានដូចជា យន្តការធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលដៅឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង ការរៀបចំឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងដំណោះស្រាយជាសកលដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ការដាក់ឱ្យមានប្រាក់កម្ចីឡើងវិញដើម្បីស្រោចស្រង់ធនាគារ និងការអនុម័តច្បាប់ Volcker ក្នុងពាណិជ្ចកម្មភាគហ៊ុនជាដើម។

នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក លោកអូបាម៉ាបានរៀបចំផែនការដើម្បីឱ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញតាមរយៈគោលការណ៍ Recovery Act។ ក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាជនអាមេរិកដែលកំពុងរងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានប្រើប្រាស់គោលការណ៍ Recovery Act ដើម្បីជំរុញឱ្យមានកំណើន ការងារ និងកញ្ចប់សង្គ្រោះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងជាប់គាំងដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ១,៧% ស្មើនឹង ៥,៣ លាននាក់ដែលធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះ។ ក្នុងនោះដែរ គោលការណ៍ Recovery Act របស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ា បានលើកលែងពន្ធក្នុងគ្រួសារ (Family tax) ប្រមាណ $៣.៦០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈ៤ឆ្នាំដំបូងនៃអាណត្តិរបស់លោកដើម្បីបង្កើនឱ្យមានការងារឡើងវិញ បង្កើនចំណូល និងរក្សាស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែង។

ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការជាប់គាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លោកក៏បានរៀបចំឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដោយបង្កើតឱ្យមាននូវការត្រួតពិនិត្យលំហូររូបិយប័ណ្ណនៅបណ្តាធនាគារធំបំផុតក្នុងស្រុក ក្រោមគោលបំណងបញ្ចៀសករណីធ្ងន់ធ្ងរដូចធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងឆ្នាំ ១៩២៩ រហូតដល់ ១៩៣៩។ ទន្ទឹមនឹងប្រាក់ទាំងអស់ដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ច ទឹកប្រាក់ ៨៥ ពាន់លានដុល្លារផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលបន្ទាន់ដើម្បីជួយ AIG (American International Group, Inc.) ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងធំជាងគេនៅលើពិភពលោករបស់អាមេរិកដើម្បីជួយកុំឱ្យក្ស័យធន និងជួយទីផ្សារឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

លើសពីនេះទៅទៀត គេក៏ឃើញមានកំណែទម្រង់មួយចំនួនទៅលើបញ្ហាទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលឡើងថ្លៃអតិផរណាផងដែរ។ ដើម្បីឱ្យមានលំនឹងនិងស្ថិរភាពទីផ្សារ រដ្ឋបាលរបស់លោកបានបង្កើតកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានប្រាក់កម្ចីដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទះ ប៉ុន្តែផ្ទះនោះមានតម្លៃទាបជាងប្រាក់កម្ចី។ ដើម្បីជួយប្រជាជនអាមេរិកជាង ៣,៣ លាននាក់ រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានទៅធនាគារដើម្បីឱ្យបន្ថយការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់ប្រជាជន។ ក្រៅពីនេះ រដ្ឋាភិបាលជំរុញឱ្យមានជំនួយពីភ្នាក់ងារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្តល់ឥណទានដែលមានការប្រាក់ទាបដើម្បីទទួលនូវបានគេហដ្ឋានលក់ដោយរដ្ឋឬរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានតាមរយៈកម្មវិធីមូលបត្របំណុលថ្មី (New Issue Bond Program) ដើម្បីពង្រីកឥណទានបញ្ចាំដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់គ្រួសារអាមេរិក។

ទស្សនទានរបស់លោកបារ៉ាក់ អូបាម៉ាទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តមានសម្រាប់ការរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលត្រួសៗរួមមាន ការស្តារវិស័យយានយន្តអាមេរិកឡើងវិញក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការងារដល់ពលរដ្ឋអាមេរិក ការជំរុញឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបែបផែនទីផ្សារសេរីដោយបណ្តុះឱ្យមានកំណើនរោងចក្រឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងរ៉ូបូត ប្រព័ន្ធប្រមូលពន្ថដារជាដើមផងដែរ។ #កម្មវិធី_ថង់ប្រាជ្ញា #THE_SEED #Barack_Obama

អ្នកអាចចូល subscribe Telegram ផ្លូវការរបស់ The SEED តាមរយៈ https://t.me/TheSEED
អត្ថបទចែករំលែកដោយ៖ កញ្ញា ស្រង់ ខាដាណេ
រូបគំនូរដោយ៖ កញ្ញា គង់ រដ្ធាវី

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
spot_img
spot_img

អត្ថបទពេញនិយម

អត្ថបទទាក់ទង