"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

ចម្រូងចម្រាស់នៃកំណែទម្រង់សេវាសុខាភិបាល Obamacare របស់លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា

នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ សៀវភៅ “A Promised Land” ដែលនិពន្ធដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា (Barack Obama) បានបោះពុម្ពផ្សាយពីស្ថានភាពការងារនិងជីវប្រវត្តិរបស់លោកកាលនៅក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតី។ លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ជាសមាជិកបក្សប្រជាធិតេយ្យ បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី៤៤ និងជាប្រធានាធិបតីសាសន៍អាហ្រ្វិក-អាមេរិកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកបានកាន់តំណែងចំនួន ២ អាណត្តិ ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ ២០១៧។ នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក សហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្លាស់ប្តូរយន្តការកំណែទម្រង់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអាមេរិកទាំងមូល ជាពិសេសការធ្វើកំណែទម្រង់សេវាសុខភាពសាធារណៈនៅឆ្នាំ ២០១០ ក្រោមគោលការណ៍ Obamacare ដែលបង្កភាពចម្រូងចម្រាស់ក្នុងសង្គមនយោបាយអាមេរិក។

លោក អូបាម៉ា បានបង្កើតគោលការណ៍ “Obamacare” ដែលជាគោលការណ៍កំណែទម្រង់សុខាភិបាលឬច្បាប់ទទួលបានតំហែទាំសុខភាពឆ្នាំ២០១០ និងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសេវាសុខភាពសាធារណៈ ដើម្បីផ្តល់សេវាសុខភាពមួយក្នុងតម្លៃសមរម្យដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្វះលទ្ធភាព។ មុននឹងដាក់សំណើសេវាសុខភាពសាធារណៈ លោក អូបាម៉ា បានឃើញពីទំហំតម្រូវការសេវាសុខភាពនិងសុខាភិបាលរបស់ប្រជាជន ព្រោះសេវាពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុងប្រទេស និងការពិគ្រោះយោបល់មានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលអធននិងអលទ្ធភាព។ លោកបានឃើញពីបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាជនអាមេរិកដែលស្វែងរកសេវាសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធភាពសូម្បីត្រឹមការពិគ្រោះយោបល់ និងតាមដានជំងឺជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិត។ ប្រជាជនអាមេរិកមួយភាគមិនមានលទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទាន់ពេលវេលានោះទេ ដោយសារតម្លៃពិនិត្យបឋមនិងតាមដានស្ថានភាពជំងឺមានតម្លៃថ្លៃជាហេតុបណ្តាលឱ្យមានការពន្យាររហូតដល់ជំងឺវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចព្យាបាលបាន។ តាមរយៈសៀវភៅរបស់លោក អូបាម៉ា បានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់លោកលើបញ្ហាសុខភាពនេះថា វាមិនមែនជាបញ្ហាជាយន្តការបក្ស ឬក៏បញ្ហានិន្នាការនយោបាយនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាឆន្ទៈក្នុងការធ្វើមនុស្សធម៌ និងការគិតគូរពីទុក្ខលំបាក ជាពិសេសសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលអលទ្ធភាព។

កន្លងមក លោកអូបាម៉ាផ្ទាល់ក៏បានឃើញនូវសំណើឱ្យមានកំណែទម្រង់សេវាសុខភាពនេះដំបូងតាំងពីឆ្នាំ១៩១២ ក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី តេអូដរ រ៉ូសាវ៉ែល (Theodore Roosevelt) ក្នុងការធ្វើមជ្ឈការសេវាសុខភាពសាធារណៈផងដែរ។ នៅឆ្នាំ១៩៤៥ លោកប្រធានាធិបតី ហារីស ទ្រូម៉ាន់ (Harry S. Truman) ក៏បានលើកសំណើនេះដែរប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយសារឥទ្ធិពលរបស់សមាគមបុគ្គលិកសុខាភិបាល (American Medical Association) និងក្រុមប្រឆាំងដទៃទៀត។ សមាគមបានលើកឡើងថា គោលការណ៍នេះមាននិន្នាការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជបណ្ឌិតក្នុងសេរីភាពការងារ។ លោក អូបាម៉ា ក៏បានយល់ពីស្ថានការណ៍ដែលអាចកើតឡើងនិងជាឧបសគ្គនៃការរារាំងសេចក្តីសម្រេចជា ពិសេសនៅពេលឆ្លងកាត់សភា។

បញ្ហាដែលចោទជាឧបសគ្គដល់ការសម្រេចនៅក្នុងសភាមានកត្តាច្រើនរួមមាន បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទាំងមូល ជាពិសេសអំឡុងពេលអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ហើយនិងការប្រឆាំងរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋ។ វិស័យសុខាភិបាលអាមេរិកជាចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ១/៦ នៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក ហេតុនេះ ការសម្រេចដាក់កញ្ចប់ថវិកាជំនួយបានប៉ះពាល់ដល់ចំណាយរបស់ជាតិ។ ជាពិសេស ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តនឹងគោលការណ៍នេះដោយសារ ពួកគេយល់ថាការចំណាយនេះគឺធ្វើឱ្យមានវិសមភាពលើការបង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិករួមមានប្រជាជនថ្នាក់កណ្តាលដែលខំបង់ពន្ធដើម្បីទទួលបានធានារ៉ាប់រងសុខភាព ពិសេសពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលុកលុយសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនអាមេរិក។ ក្នុងសំណើច្បាប់សុខាភិបាល Obamacare លោក អូបាម៉ា បានរងការទិតៀនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាពីសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋថាលោកមាននិន្នាការសង្គមនិយមនិងឥទ្ធិពលកុំម្មុយនីស្តពីរុស្ស៊ី ជាពិសេសមានការរិះគន់ខ្លាំងពីសំណាក់បុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្ទាល់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏លោក អូបាម៉ា មិនបានបោះបង់ចោលផែនការរបស់លោកទេ ទោះបីនៅក្នុងសភាមានមតិប្រឆាំង ដែលភាគច្រើនចេញពីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋ។ បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតក្នុងសភា លទ្ធផលចេញមកមាន ៣/៤ នៃសមាជិកសភាបានគាំទ្រឱ្យជនជាតិអាមេរិកាំងជាង ២០ លាននាក់ដែលខ្វះការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាចទទួលបានសេវាសុខភាព។

ក្រោយមកក៏មានការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍សុខភាពមួយនេះ ពីសំណាក់បុគ្គលិកសុខាភិបាល ក្រុមសាធារណរដ្ឋ និងក្រុមសេរីនិយម។ ការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងរួមមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ រ៉ន ភោល (Ron Paul) នៃបក្សសាធារណរដ្ឋ ដែលលើកឡើងថាកំណែទម្រង់នេះផ្តល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើពន្ធធានារ៉ាប់រងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិក និងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលកំពុងមានវិបត្តិ។ បើក្រឡេកទៅមើលពីគុណប្រយោជន៍នៃការកែប្រែនេះវិញ ឃើញថាប្រជាជនអាមេរិកមានឱកាសទទួលសេវាសុខភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយនិងបានជួយដល់សុខុមាលភាពប្រជាជនដែលអលទ្ធភាពជាច្រើន។

សរុបមក ទោះជាលោក អូបាម៉ា បានធ្វើសមិទ្ធិផលដ៏សំខាន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ក៏គណបក្សសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តដែរ។ ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយគណបក្សរបស់អាមេរិក Partisan Politics ធ្វើឱ្យមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើយន្តការដទៃទៀតជាច្រើន។ ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមាននិន្នាការនយោបាយទៅរកពួកសាធារណរដ្ឋ និងមានទំនោរអភិរក្សនិយមនិងស្តាំនិយម តែងតែមិនមានការពេញចិត្តចំពោះគោលការណ៍របស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យជានិច្ចកាល និងធ្វើឱ្យមានការបែងចែកបក្សពួកក្នុងសង្គមនយោបាយអាមេរិក។ #កម្មវិធី_ថង់ប្រាជ្ញា #THE_SEED #Barack_Obama #Obamacare

អ្នកអាចចូល subscribe Telegram ផ្លូវការរបស់ The SEED តាមរយៈ https://t.me/TheSEED
អត្ថបទវិភាគដោយ៖ កញ្ញា ស្រង់ ខាដាណេ
គំនូរដោយ៖ កញ្ញា ហេង លីពណ្ណរាយ
ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
spot_img
spot_img

អត្ថបទពេញនិយម

អត្ថបទទាក់ទង