"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

ស្វែងរកយុវជនស្ម័គ្រចិត្ដ

The SEED ជាវេទិកាមួយដែលបើកឱកាសឱ្យយុវជនវិភាគ និងបញ្ចេញទស្សនៈលើប្រធានបទធំៗពីរគឺ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយការបរទេស ក្រោមរូបភាពជាអត្ថបទ និងវីដេអូ។ រាល់ស្នាដៃរបស់យុវជនមានសក្ដានុពលទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ចេញតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម និងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ The SEED។ អ្នកអាចចូលទៅក្នុង Link តំណនេះ http://localhost/seed/ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

The SEED កំពុងតែជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកសរសេរអត្ថបទផ្នែកព្រឹត្ដិការណ៍ពិភពលោក និងចែករំលែកចំណេះដឹង។

របៀបដាក់ពាក្យ៖
យុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យ យុវជនត្រូវដាក់ CV និងឆ្លើយសំនួរខ្លីៗ តាមរយៈ Link ខាងក្រាម៖
https://forms.gle/yFUz6kRvpqyyMiSK6

✖️  ថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៦ ល្ងាច។
✖️  យុវជនក៏អាចទាក់ទងក្រុមការងារ The SEED សម្រាប់ស្រាយនូវចម្ងល់ទាំងឡាយតាមរយៈ Link Telegram នេះ ⟪https://t.me/TheSEED58⟫ ឬ public_relations@localhost ។

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
spot_img
spot_img

អត្ថបទពេញនិយម

អត្ថបទទាក់ទង

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ