"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

ថង់ប្រាជ្ញា៖ យុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប-ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក

គំនូរច្នៃប្រឌិតដោយ៖ លោក ផេង ធាន

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការ និងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហភាពអឺរ៉ុប ។ យុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប-ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនេះ ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចំនួន ២៧ នៃរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុប ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាព សន្តិសុខ វិបុលភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក ជំរុញគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ​ សិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់អន្តរជាតិ។​​

កត្តាដែលជំរុញនូវការបង្កើតនៃយុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប-ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក

តំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក គឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប។ ដោយសារតែការរីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ប្រជាសាស្រ្ត និងនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះ តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក បានក្លាយជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ និងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកល។ សហភាពអឺរ៉ុប និងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធិដោយសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកវិនិយោគកំពូល និងជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ឈានមុខគេ ជាពិសេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក។ ភាពសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញតាមរយៈទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មដែរក្នុងនោះដែរ តំបន់ទាំងពីរនេះកំពុងតែកាន់កាប់ជាង ៧០% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលើទំនិញ និងសេវាកម្ម ក៏ដូចជាជាង ៦០% នៃលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។ តំបន់នេះផងដែរគឺមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពិភពលោក ក៏ដូចជាផ្ទះសម្រាប់ ៦០% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកផងដែរ។

ជាមួយគ្នានេះ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តរបៀបវារៈសកលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ រួមទាំងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ សហភាពអឺរ៉ុបបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយមនុស្សធម៌ ការដោះស្រាយនូវការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការបាត់បង់ជីវចម្រុះ ការបំពុល និងការរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ច្បាប់អន្តរជាតិ រួមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍។

ដោយសារតែការរីកលូតលាស់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលបានបង្កើតឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លា ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​សហភាព​អឺរ៉ុប​សម្រេច​ពង្រឹង​នូវយុទ្ធសាស្ត្រ និង​សកម្មភាព​របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅ​ឥណ្ឌូ​ប៉ាស៊ីហ្វិក។ យុទ្ធសាស្រ្ត និងការចូលរួមរ​បស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងក្លាយជាគោលការណ៍រយៈពេលវែង ដោយមានគោលបំណងរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាព សន្តិសុខ វិបុលភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃតំបន់ ដោយផ្អែកលើការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ សិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់អន្តរជាតិ។

វិស័យអាទិភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប-ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក

យុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប-ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកបានអនុញ្ញាតឱ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជា អភិបាលកិច្ចមហាសមុទ្រ សុខាភិបាល ការស្រាវជ្រាវ និងបច្ចេកវិទ្យា សន្តិសុខ និងការពារជាតិ និងការសហការរួមគ្នាលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកល ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។​ កត្តាចម្បងទាំងនោះរួមមាន៖

កត្តាចម្បងទី១៖ វិបុលភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសេចក្ដីរួមបញ្ចូល (Sustainable and Inclusive Prosperity)​ ជាការសហការជាមួយដៃគូឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ពង្រឹង និងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ដោយអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់។ ជាមួយគ្នានេះ គេក៏ពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីការពារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយបង្ខំ និងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

កត្តាចម្បងទី២៖ វិវត្តន៍បៃតង (Green Transition) ជាការធ្វើការជាមួយដៃគូដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង កាត់បន្ថយ និងសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលនៃអាកាសធាតុ និងប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ជីវចម្រុះ ការបំពុល និងទម្រង់ផ្សេងទៀតៗដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

កត្តាចម្បងទី៣៖ ការគ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រ (Ocean Governance) ជាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសមុទ្រក្នុងតំបន់ដោយអនុវត្តន៍តាមច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេស UNCLOS (United Nations Convention on Law of the Sea) ក៏ដូចជាបន្តគាំទ្រដៃគូក្នុងតំបន់ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) និងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

កត្តាចម្បងទី៤៖ ការគ្រប់គ្រងឌីជីថល និងភាពជាដៃគូរ​ (Digital Governance and Partnership) ជាពង្រីកបណ្តាញនៃភាពជាដៃគូផ្នែកឌីជីថលជាមួយតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក និងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឌីជីថលដែលមានសក្តានុពលថ្មី។ ផ្នែកនេះក៏ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការស្រាវជ្រាវ និងការច្នៃប្រឌិតជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់ដែលមានគំនិតដូចគ្នាក្រោមកម្មវិធី “Horizon Europe” ។

កត្តាចម្បងទី៥៖ ការតភ្ជាប់ផ្នែកឌីជីថល​ (Digital Connectivity) គឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុប និងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីជួយប្រទេសដៃគូដោះស្រាយនូវបញ្ហាគម្លាតនៃឌីជីថល និងធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមទៀតទៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឌីជីថលសកល ជាពិសេសគាំទ្រដៃគូដើម្បីបង្កើតនូវបទប្បញ្ញត្តិក្នុងការសម្របសម្រួលនៃផ្តល់មូលនិធិដើម្បីកែលម្អការតភ្ជាប់រវាងអឺរ៉ុប និងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក។

កត្តាចម្បងទី៦៖ សន្តិសុខ និងការការពារ (Security and Defense) ជាការលើកកម្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើច្បាប់ រួមទាំងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសមុទ្រដែលមានសុវត្ថិភាព ការកសាងសមត្ថភាព និងការពង្រឹងវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក។ រិះរកវិធីដើម្បីធានាឱ្យមានការពង្រឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជើងទឹកដោយរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់។ គាំទ្រសមត្ថភាពរបស់ដៃគូឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីធានាសន្តិសុខដែនសមុទ្រ។ សម្របសម្រួលការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ដៃគូដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។

កត្តាចម្បងទី៧៖ សន្តិសុខមនុស្ស (Human Security) ជាការគាំទ្រប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព និងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតសម្រាប់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍នៅមានកម្រិតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក និងពង្រឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទាំងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក។

ជារួមមក យុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុប-ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកទៅលើវិស័យចម្បងមួយចំនួនរួមមានវិបុលភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសេចក្ដីរួមបញ្ចូល, វិវត្តន៍បៃតង, ការគ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រ, ការគ្រប់គ្រងឌីជីថល និងភាពជាដៃគូរ, ការតភ្ជាប់ផ្នែកឌីជីថល, សន្តិសុខ និងការការពារ, និងសន្តិសុខមនុស្ស។​ ជាមួយគ្នានេះដែរ សហភាពអឺរ៉ុបនឹងពង្រឹងកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្លួនជាមួយដៃគូលើសន្តិសុខ និងការពារ រួមទាំងការប្រឆាំងភេរវកម្ម និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត។ ទាំងនេះនឹងនាំឱ្យសហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកសហការក្នុងការស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នា និងពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរផងដែរ។

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
អត្ថបទដោយ៖ កញ្ញា អ៊ុង ខេមរាបូណ៌មីច័ន្ទ
spot_img
spot_img

អត្ថបទពេញនិយម

អត្ថបទទាក់ទង